ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (Αφορά παλαιούς αποφοίτους με λήξη θεωρητικού μέρους σπουδών έως τον Αύγουστο 2020)

Ειδικά προγράμματα διεξαγωγής πρακτικής άσκησης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας (ΙΕΚ)» (MIS 5069416)