ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Β’ ΚΑΙ Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2023Α

Παρακάτω παρατίθεται το Πρόγραμμα των Τελικών Εξετάσεων για το τρέχον εξάμηνο 2023Α.
Στο αρχείο προηγείται το Β’ Εξάμηνο και έπεται το Δ’ εξάμηνο.
Οι εξετάσεις διενεργούνται σε δύο βάρδιες, 16:00 – 18:00 και 18:00 – 20:00.