ΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΕΠ – I REPAIR

”Είμαστε κατάστημα που εξειδικεύεται σε υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών και κινητών και ενδιαφερόμαστε για υποψήφιους αντίστοιχων ειδικοτήτων. Το κατάστημα που έχει ανοικτές θέσεις για υποψήφιους ασκούμενους είναι το iRepair Mαρκοπούλου.