ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΕΠ – MegArt Gallery

”Θα ήθελα να σας γνωστοποιήσω το ενδιαφέρον μου ως πρόεδρος της ΑΜΚΕ Έλληνες & Ξένοι Δημιουργοί GFC και της MegArt Gallery για απασχόληση σπουδαστών της ειδικότητας Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (Πολυμέσα/Web Designer-Developer/Video Games) στα πλαίσια της Πρακτικής Άσκησης.
Οι υποψήφιοι θα έχουν την ευκαιρία να ενταχθούν στην ομάδα μας και να συμμετάσχουν σε ποικίλα projects, όπως η κατασκευή οπτικοακουστικού υλικού για εικαστικά events, η δημιουργία διαφημιστικού υλικού για τα social media, διαχείριση της ιστοσελίδας κλπ.
Αποστολή βιογραφικών στο megartgallery@gmail.com με την ένδειξη Πρακτική Web Designer.”