Αιτήσεις / έντυπα

Γενική Αίτηση προς το ΔΙΕΚ Γαλατσίου

Χρησιμοποιήστε αυτή τη φόρμα για αιτήσεις γενικής χρήσης.
Για πιο εξειδικευμένα αιτήματα, παρακαλούμε κατεβάστε και επισυνάψτε κάποιο από τα πρότυπα που παρατίθενται παρακάτω
[contact-form-7 id=”440″ title=”Γενική Αίτηση”]

Αιτήσεις/Έντυπα Καταρτιζομένων

ΑΡΧΕΙΟ   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
DOCX   ΑΙΤΗΣΗ-ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ_ΧΡΗΣΗΣ (βεβαίωση φοίτησης, στρατολογίας κτλ)
DOCX   ΑΙΤΗΣΗ-ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ_ΕΓΓΡΑΦΗΣ
DOCX   ΑΙΤΗΣΗ-ΑΝΑΝΕΩΣΗ_ΕΓΓΡΑΦΗΣ
DOCX   ΑΙΤΗΣΗ-ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ_ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
DOCX   ΑΙΤΗΣΗ-ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
DOCX   ΑΙΤΗΣΗ-ΕΠΑΝΑΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣ
DOCX   ΑΙΤΗΣΗ-ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ_ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
DOCX   ΑΙΤΗΣΗ-TΑΧΥΡΡΥΘΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
DOCX   ΑΙΤΗΣΗ-ΓΕΝΙΚΗ
Κατάταξη
ΑΡΧΕΙΟ   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
DOCX   ΑΙΤΗΣΗ-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥ ΙΕΚ
DOCX   ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΙΕΚ
DOCX   ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
DOCX   ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ
Πρακτική Άσκηση
ΑΡΧΕΙΟ   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
 Έναρξη

DOCX


DOCX

  ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥ (ΜΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ)

 


ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ (ΜΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ)

DOCX  

ΕΝΤΥΠΟ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ( ΜΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ)

DOCX


DOCX

  ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ (ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ – ΜΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗ)
ΣΥΜΒΑΣΗ   ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ (ΜΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ) 
DOCX DOCX Υ/Δ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ Η’ ΜΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗ)
 Λήξη

DOCX


DOCX

 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ (για λήξη)


ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

 Απαλλαγή
     
DOCX   ΟΛΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ (Υπ. Δήλωση)

Αιτήσεις/Έντυπα Εκπαιδευτών

ΑΡΧΕΙΟ   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
DOCX   Αίτηση Προϋπηρεσίας
DOCX   Εισήγηση εκπαιδευτικής επίσκεψης προς το φορέα/χώρο επίσκεψης
DOCX

 


DOCX


DOCX


DOCX


DOCX

  Εισήγηση εκπαιδευτικής επίσκεψης προς το ΙΕΚ

 


Προγραμματισμός ύλης


Φόρμα θεμάτων προόδου


Φόρμα θεμάτων τελικής εξέτασης


Φόρμα αναπλήρωσης διδακτικών ωρών