ΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ-  TEXNEK A.E.

Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη και  μόνιμη απασχόληση  στην εταιρεία TEXNEK A.E., για την κάλυψη των παρακάτω θέσεων:

  1. Μια πρόσληψη: IT SOFTWARE //  μόνιμη απασχόληση // Περιοχή: Πεύκη, Αττική ( κεντρικά γραφεία )
  2. Μια πρόσληψη:  Υπάλληλο Γραμματειακής υποστήριξης //  μόνιμη απασχόληση // Περιοχή: Πεύκη, Αττική ( κεντρικά γραφεία )
  3. Πρόσληψη δυο εργαζομένων: Τεχνίτες Υδραυλικοί //   μόνιμη απασχόληση // Περιοχή: Εργοτάξια στην Αττική
  4. Πρόσληψη δυο εργαζομένων: Βοηθοί  Υδραυλικού //  μόνιμη απασχόληση // Περιοχή: Εργοτάξια στην Αττική

Επισυνάπτονται περίγραφες εργασίας για τις μόνιμες θέσεις απασχόλησης.

Ακόμα:

Αναζητούμε άμεσα  προσωπικό για πρακτική άσκηση στην εταιρεία TEXNEK A.E., για την κάλυψη των παρακάτω θέσεων:

        1.Μια θέση πρακτικής άσκησης: IT SOFTWARE  //  Περιοχή: Πεύκη, Αττική ( κεντρικά γραφεία )

        2.Μια θέση πρακτικής άσκησης: Υπάλληλος Γραμματειακής υποστήριξης // Περιοχή: Πεύκη, Αττική ( κεντρικά γραφεία )

        3.Τρεις θέσεις πρακτικής άσκησης: Βοηθοί  Υδραυλικού //   Περιοχή: Εργοτάξια στην Αττική

Απόφοιτοι ή φοιτητές που αναζητούν εργασία, να αποστείλουν άμεσα το βιογραφικό τους στο email: pdestounis@humanworld.gr
Απευθείας Τηλ: 214 40 29 822