ΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ – ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ- MODERN GAS

Είμαστε τεχνική εταιρεία που ασχολείται με θερμοϋδραυλικές εγκαταστάσεις με ειδίκευση στα έργα υποδομών και το φυσικό αέριο, έχουμε ανοιχτή θέση για κάποιο φοιτητή της σχολής σας με ειδικότητα ΄’τεχνικός μηχανικός θερμικών εγκαταστάσεων και μηχανικός τεχνολογίας πετρελαίου και φυσικού αερίου’’ που επιθυμεί να εκτελέσει την πρακτική του άσκηση στην εταιρεία μας, με προοπτική μόνιμης συνεργασίας μετά το πέρας της πρακτικής του.

Η επωνυμία της επιχείρησης: Ν. Κόγιας – Α. Παπασταματίου MODERN GAS O.E.

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Κόγιας Νικόλαος

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 5151076

E-mail: info@moderngas.gr
Web: http://www.moderngas.gr