ΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ – ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ – EUPHORIA

Ο οργανισμός Νεολαίας Euphoria  προκηρύσσει  2 θέσεις για πρακτική άσκηση σπουδαστών ΙΕΚ για τις ακόλουθες ειδικότητες:

1. Γραμματέας Ανωτέρων και Ανωτάτων Στελεχών

2. Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας

3. Δημοσιογραφίας

4. Μετάφραση και επιμέλεια κειμένων.